v.h. Autorijschool Jan Postma

Theoriedag

Een hele zaterdag theorie als voorbereiding op je theorie examen is een hele goede keuze! We besteden op deze theoriedag veel aandacht aan examen training, en geven veel uitleg over b.v. voorrangssituaties. Leerlingen kennen vaak de regels wel, maar weten deze niet op de juiste manier toe te passen. Uiteraard is het van belang om thuis al wat voorbereiding te hebben gedaan d.m.v. een theorieboek. Je kunt namelijk onmogelijk alles in 1 dag opnemen en onthouden. Je kunt dan aansluitend de maandag erna theorie examen doen, dit geeft je de mogelijkheid om zondag nog wat extra te leren.

De resultaten van deze dag zijn heel goed, vooral omdat het blijft hangen en dus niet alleen effectief is voor het theorie examen. Dus niet het leren van trucjes en stampwerk op 1 dag zodat je aan het eind van de dag nog net genoeg kennis hebt om examen te kunnen doen. Maar dus "gewone" theorie waar je ook in de praktijklessen voordeel bij hebt.

Kijk hieronder voor de data van onze theoriedag

Theorie-examen

Het theorie-examen moet worden afgelegd in één van de ongeveer 30 CBR-theoriecentra. De examendagen verschillen per CBR-centra. Een examenkandidaat moet 16 jaar of ouder zijn.

Sinds 1 augustus 2019 kunnen wij niet meer vooraf examens inkopen en moet je het theorie-examen reserveren en betalen ( 34,50) via www.mijn.cbr.nl

Meenemen naar het theorie-examen:
1. Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Theoriedag
Een hele dag theorie! De beste manier om dat belangrijke bewijs te halen. Regelmatig houden we een theoriedag op zaterdag. Van 9.00 uur tot 16.00 uur leggen we alles uit wat je moet weten van de theorie. Ook oefenen we diverse examens. Met deze manier van werken is de kans om in één keer je examen te halen heel groot.

Het theorie-examen voor personenauto bestaat uit drie onderdelen:
- Gevaarherkenning
- Kennis
- Inzicht

Deze drie onderdelen vormen samen het examen en kunnen niet afzonderlijk afgelegd worden. De kandidaat is alleen geslaagd als hij voor alle onderdelen een voldoende behaalt.

Gevaarherkenning
Het onderdeel ‘Gevaarherkenning’ bestaat uit 25 vragen, waarvan er ten minste 13 goed moeten worden beantwoord.

De vragen worden gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties, gezien vanuit de positie van de bestuurder. Er wordt gevraagd wat men moet doen in elk van de situaties, waarbij er elke keer 3 antwoordmogelijkheden zijn:
• ’remmen‘ (er is sprake van een onmiddellijk gevaar);
• ’gas loslaten‘ (er zou zich een gevaarlijke situatie kunnen voordoen) en;
• ’niets‘ (er is geen sprake van gevaar)

Kennis
Bij het onderdeel ‘Kennis’ laat de kandidaat zien dat hij feiten en regels kan herkennen en benoemen. Dit onderdeel bestaat uit 12 vragen waarvan 10 of meer vragen goed moeten worden beantwoord.

Inzicht
Bij het onderdeel ‘Inzicht’ moet de kandidaat laten zien dat hij regels kan toepassen en juiste beslissingen kan nemen. Dit onderdeel bestaat uit 28 vragen waarvan 25 of meer vragen goed moeten worden beantwoord.

In de onderdelen kennis en inzicht krijgt de kandidaat ook 2 testvragen. De testvragen tellen niet mee voor het examenresultaat. De examenonderdelen kennis en inzicht van het examen bevatten meerdere soorten vragen, zoals ja/nee-vragen, sleepvragen, meerkeuzevragen en open vragen.

Theorie schema
08-02-2020
14-03-2020
18-04-2020
16-05-2020
13-06-2020
11-07-2020
12-09-2020
10-10-2020
14-11-2020
12-12-2020

De theoriedagen worden gehouden in Haje Hotel Heerenveen,
Schans 65, 8441AC Heerenveen.

De kosten van de theoriedag bedragen € 75,- Dit is Incl. lunch

Aanmelden? Mail naar info@appiepal.nl of Whatsapp 06-28935743