adres

Praktijkexamen auto  

 
Praktijkexamen in Heerenveen, Leeuwarden en Sneek
 
Na de rijlessen wacht een belangrijke dag: het praktijkexamen. Het examen duurt 55 minuten. Daarvan is een kwartier bestemd voor de introductie en de toelichting op de uitslag. Het betekent dat je in 40 minuten moet laten zien dat je de auto beheerst en veilig aan het verkeer kunt deelnemen.
 
Wij verzorgen de aanvraag voor het praktijkexamen. Natuurlijk houden we rekening met de dagen waarop je niet kunt, bijvoorbeeld door vakantie of schoolexamens.
 
Introductie
Je maakt kennis met de examinator. Hij of zij legt uit hoe het examen verloopt. Allereerst doe je op de parkeerplaats de ogentest: je moet van ongeveer 25 meter het kenteken van een stilstaande auto lezen. Daarna vraagt de examinator om een aantal handelingen uit te voeren ter voorbereiding en controle.
 
Het examen
Tijdens de autorit let de examinator op zaken als: beheersing van de auto,  kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. De examinator beoordeelt 10 onderdelen, zoals in- env uitvoegen, gedrag bij kruispunten en bijzondere verrichtingen. Tevens moet je een stuk zelfstandig route rijden. Dat wil zeggen, middels borden volgen, navigatie of een cluster opdracht. Heb je tijdens een tussentijdse toets vrijstelling verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan hoef je die nu niet weer te doen.
 
Beoordeling
De examinator geeft alle gelegenheid om te laten zien wat je kunt. Het gaat om het totaalbeeld, dus helemaal foutloos hoeft niet. Belangrijk is je reactie op het overige verkeer en of je laat zien dat je de situatie meester bent. Met andere woorden: de examinator kijkt of je los vertrouwd bent in het verkeer.
 
Het rijbewijs 
Terug in het examencentrum vertelt de examinator direct de uitslag. Ben je geslaagd dan moet je helaas nog even wachten op het rijbewijs. Het CBR stuurt de documenten per computer rechtstreeks naar de gemeente. Jij moet je rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Neem 1 pasfoto, geldige legitimatie en ongeveer 45,- euro mee. De kosten van een rijbewijs verschillen per gemeente. Nog vijf werkdagen wachten en je mag zelfstandig achter het stuur.
 
Herkansing
Gezakt? Jammer, maar je krijgt een nieuwe kans. De examinator vertelt je waarom je bent gezakt en welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier wordt rechtstreeks naar de rijschool gestuurd. De rij-instructeur bespreekt wat fout ging. Tijdens de vervolglessen besteedt hij daaraan extra aandacht.  

Een rijbewijs voor maar 1015,- euro? Incl. Theoriecursus + examen, Proefexamen bij het CBR, rijvaardigheidstraining en nog veel meer.

Het kan!
Vraag naar de voorwaarden.

E-rijbewijs voor aanhanger

Voor het rijden met een aanhanger gelden een aantal regels. Met een aanhanger tot 750 kg (leeg gewicht plus laadvermorgen) is je gewone B-rijbewijs voldoende. Een B-rijbewijs is ook goed als het gewicht van de auto plus de aanhanger (leeg) en het laadvermogen niet meer dan 3500 kg bedraagt. Let op: Dit is nu vanaf 19 januari 2013 (europese rijbewijs richtlijnen)
 
De lesprijs bedraagt € 45,-- per les. Na het examen wordt op je rijbewijs de letter E vermeld.

 
Het E-rijbewijs in één dag?
 
Het kan! Wij bieden die mogelijkheid: lessen en examen op één dag.
Op de dag van het examen krijg je van 8.30 tot 14.30 uur les. Daarna doe je examen. Een dag voor het examen lessen is ook mogelijk. Van te voren doe je een intest deze duurt 1,5 uur en kost € 66,--.
 
Het lespakket voor het E-rijbewijs inclusief examen en lunch kost € 460,-- excl garantie* of € 510,-- incl. garantie*
 
*garantie = Niet geslaagd? Jammer. Dan krijg je een hele dag gratis les. Je betaalt alleen het examen.

De motor en het examen
 
Motorrijden is een droom van veel mannen én vrouwen. Maar motorrijden vergt wel een specifieke opleiding. Logisch want je bent kwetsbaarder in het verkeer. Vandaar ook de splitsing in twee categorieën: A-beperkt en A. Wij verzorgen rijlessen en het examen voor beide categorieën.
 

Motorrijbewijs (rijbewijs A1, A2, A)

U mag alleen op een motor rijden als u in het bezit bent van een motorrijbewijs, het rijbewijs A. Sinds 19 januari 2013 zijn er 3 soorten motorrijbewijs: A1, A2 en A.

Drie categorieën motorrijbewijzen: A1, A2 en A

Welke categorie motorrijbewijs (A1, A2 of A) u nodig heeft, hangt af van het motorvermogen, uw leeftijd en ervaring:

  • Categorie A1 is voor motorfietsen tot 125cc en maximaal 11 kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 18 jaar.
  • Categorie A2 is voor motorfietsen met een vermogen van maximaal 35kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 20 jaar. U moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van rijbewijs A1.
  • Categorie A is voor motorfietsen met een onbeperkt vermogen; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 22 jaar. U moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van rijbewijs A2. Het is ook mogelijk dit rijbewijs rechtstreeks te behalen. De minimumleeftijd hiervoor is 24 jaar.

Was u vóór 19 januari 2013 al in het bezit van een rijbewijs A? Dan blijven voor u de oude regels van kracht. Lees voor meer informatie de brochure Nieuwe regels voor het rijbewijs A.

Gemotoriseerde driewielers: rijbewijs A1 of A

Sinds 19 januari 2013 vallen alle gemotoriseerde driewielers (zoals een trike of driewielige motorscooter) onder rijbewijscategorie A1 of A. Vóór die datum vielen deze voertuigen soms onder categorie B.

Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een maximumvermogen van 15 kW moet u rijbewijs A1 halen. Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een vermogen van meer dan 15 kW, dient u A te halen.

Was u vóór 19 januari 2013 al in het bezit van een rijbewijs B? Dan blijven voor u de oude regels van kracht. U kunt in dat geval dus met uw rijbewijs B gewoon blijven rijden op uw gemotoriseerde driewieler.

Het examen
Het begint natuurlijk met een nieuw theorie examen
Het praktijk motorexamen bestaat uit twee delen: 
- AVB voor voertuigbeheersing
- AVD voor verkeersdeelname.
 
Tijdens het AVB-examen moet je een aantal bijzondere verrichtingen uitvoeren. Zo laat je zien of je de motor beheerst. Geslaagd? Dan vragen wij het AVD-examen aan. Dit examen verloopt ongeveer zoals het examen voor een auto. 
Na een inleidend gesprek moet je op het parkeerterrein de ogentest en een aantal handelingen ter voorbereiding en controle doen. De examinator en de rij-instructeur volgen je in de auto. De examinator let op kijkgedrag, de plaats op de weg en het rekening houden met andere weggebruikers.
 
Het rijbewijs 
Terug in het examencentrum vertelt de examinator direct de uitslag. Ben je geslaagd dan moet je helaas nog even wachten op het rijbewijs. Het CBR stuurt de documenten per computer rechtstreeks naar de gemeente. Jij moet het rijbewijs op het gemeentehuis aanvragen. Neem 1 pasfoto en ongeveer 40 euro mee. De kosten van een rijbewijs verschillen per gemeente. Nog vijf werkdagen wachten en je mag de weg op. 
 
Herkansing
Gezakt? Jammer, maar er komt een nieuwe kans. De examinator vertelt je waarom je bent gezakt en welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier wordt rechtstreeks naar de rijschool gestuurd. De rij-instructeur bespreekt wat fout ging. Tijdens de vervolglessen wordt daaraan extra aandacht besteed.
 
 
 
Aanmelden?
Neem contact met ons op middels mail of bel rechtstreeks met onze instructeur: Wybe Valkema 06-53894199

foto-actie
actievlak
logo-top
bg-menu
young-driver